اولین روز بهار
بارون قطع شد
باد یه دسته بزرگ مرغ دریایی رو آورد ول کرد رو‌ سطح یخزده وسط قبرستون
بهار اگه اینقدر زود نیومده بود میرفتم خونه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *